Tutkimusetiikka


Yhteystiedot
kubico@uef.fi

Tämän osatutkimuksen tarkoituksena on selvittää tutkimuksen eettisiä näkökohtia raskaana oleville naisille suunnatun sähköisen kyselyn avulla. Kysely kohdentuu seuraaviin aihealueisiin: 1) tutkimukseen rekrytointi ja tietoon perustuvan suostumuksen antaminen; 2) tutkittavien arviot tutkimuksen hyödyistä ja mahdollisista riskeistä heille itselleen sekä heidän perheilleen 3) tiedon luottamuksellinen käsittely; 4) tutkimuksen yhteiskunnallinen merkitys ja 5) päätöksenteko tutkimukseen osallistumisesta. Lisäksi selvitetään raskaana olevien naisten arvioita näytteiden tallentamisesta kudospankkiin tulevaisuutta varten. Tässä osatutkimuksessa analysoidaan myös tutkimuksesta kieltäytyjien näkemyksiä siitä, miten tutkimukseen rekrytointi heidän kohdallaan toteutui. Tavoitteena on tuottaa luotettava mittari eettisten periaatteiden toteutumisen arviointiin tieteellisissä tutkimuksissa.

Aineiston keruu on päättynyt jo vuosia sitten ja siitä on tehty kaksi terveystieteen hoitotieteen pro gradu työtä (Laura Tolonen: Tutkimuseettiset näkökohdat kliinisessä tutkimuksessa 2014 ja Leena Koponen: Tutkimuseettisten periaatteiden toteutuminen syntymäkohorttitutkimuksessa (KuBiCo) :terveydenhoitajien haastattelu 2018).

Professori Anna-Maija Pietilä, Itä-Suomen yliopisto, Kuopion yliopistollinen sairaala
Toksikologian professori Kirsi Vähäkangas, LKT, farmasian laitos/toksikologia, Terveystieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto


  • Vähäkangas K: Ethical aspects of molecular epidemiology of cancer. Carcinogenesis 25: 465-71, 2004. Epub 2003 Dec 04. 2004
  • Merlo D, Knudsen L, Matusiewicz K, Niebroj L, Vähäkangas K: Ethics in studies on children and environmental health. J Med Ethics 33: 408-413, 2007
  • Halkoaho A, Pietilä A-M, Dumez B, Van Damme K, Heinonen S, Vähäkangas K: Ethical aspects of human placental perfusion: Interview of the mothers donating placenta. Placenta. 31: 686-690, 2010
  • Halkoaho A, Pietilä AM, Vesalainen M, Vähäkangas K Ethical aspects in tissue research: thematic analysis of ethical statements to the research ethics committee. BMC Med Ethics. 8: 13:20, 2012.
  • Vähäkangas K. Research ethics in the post-genomic era. Environ Mol Mutagen. 54: 599-610, 2013