Ravitsemus


Yhteystiedot
kubico@uef.fi

Raskaus ainutlaatuisena elämänvaiheena saattaa asettaa ravitsemuksellisia haasteita äidille, mutta on myös ajanjakso, joka saattaa sisältää suuria mahdollisuuksia vaikuttaa syntyvän lapsen elinikäiseen terveyteen.

KuBiCo –hankkeessa tutkitaan ruoka- ja ravintoaineiden, ravintolisien ja ruokaperäisten yhdisteiden vaikutusta raskauden etenemiseen ja äidin ja lapsen myöhempään terveyteen. Äidin ruokavalio ja ravintolisien käyttö selvitetään raskauden ensimmäisellä ja viimeisellä kolmanneksella Internet-pohjaisen ruokakyselyn (frekvenssikysely) avulla. Kaikki tutkittavat saavat henkilökohtaisen palautteen ruokavalion laadusta sähköpostiin kyselyn täyttämisen jälkeen. Palaute sisältää myös ruokavalion peilaamisen voimassaoleviin ravitsemussuosituksiin nähden.

Ravitsemusosuudessa tutkitaan paitsi ravinnon yhteyttä raskauden etenemiseen ja äidin ja lapsen hyvinvointiin, myös ravintoperäisten aineiden kulkeutumista äidin ruokavaliosta sikiöön raskausaikana. Tätä tarkoitusta varten osalta KuBiCo- äideistä on otettu myös napaveri- ja istukkanäytteet ja osalta vastasyntyneistä myös hiusnäytteet metabolomiikkatutkimuksia varten. Tutkimuskysymyksenä on esimerkiksi se, minkä verran raskaudenajalle annettujen ravitsemussuositusten mukaan rajoitettavia aineita (esim. kofeiini) löytyy vastasyntyneiden hiusnäytteistä ja ovatko nämä metaboliitit yhteydessä lasten myöhempään terveydentilaan.

Raskaudenaikaisista ruoankäyttökyselyistä on laskettu noin 300 ravinto- ja ruoka-ainetta ja ruokaryhmää. Kyselyistä on laskettu myös kolme ravitsemusindeksiä: Healthy Eating Index (HEI), raskaana oleville modifoitu Alternative Healthy Eating Index for Pregnancy (AHEI-P) ja ruokavalion inflammatorisuutta mittaava Dietary Inflammatory Index (DII). Paraikaa selvitetään näiden indeksien yhteyttä mm. lasten allergioihin, astmaan ja infektioihin.

Lisätietoja ravitsemusosuudesta:

Dosentti, ravitsemusepidemiologi Sari Voutilainen (sari.voutilainen at uef.fi)
Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Itä-Suomen yliopisto
www.uef.fi/nutritionepidemiologists