Lastentaudit ja lastenpsykiatria


Yhteystiedot
kubico@uef.fi

Katri Backman ja Raimo Voutilainen vastaavat lastentautien tutkimuksesta. Kartoitamme lasten terveyden tilaa vuosittaisilla kyselyillä. Tarkoituksena on tutkia raskausajan ja syntymänläheisten tekijöiden sekä varhaislapsuuden mikrobialtistuksen merkitystä astman ja allergioiden kehitykseen sekä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin. Selvitämme myös ennen lapsen syntymää kotoa kerätyn huonepölyn mikrobiomin määrän ja koostumuksen vaikutusta lapsen allergioiden ja astman kehittymiseen. Tutkimme raskauden kestoon nähden pieni- (SGA, small for gestational age) ja suurikokoisena (LGA, large for gestational age) syntymisen vaikutuksia myöhempään terveyteen ja sairastumisriskiin mm. sydän- ja verisuonisairauksiin. Stressihormonien yhteyttä syntymäkokoon ja sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin arvioimme hiusten hormonimääritysten (kortisoli, kortisoni) avulla. KuBiCo-hanke ja tutkimusverkosto tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet tutkia aikaisempaa tarkemmin ja monipuolisemmin raskausajan, synnytyksen ja varhaislapsuuden tapahtumien, ravitsemuksen ja ympäristöaltistusten yhteyttä lasten ja nuorten myöhempään kasvuun, kehitykseen, sairauksiin ja niiden riskitekijöihin (esim. ylipaino ja lihavuus, astma ja allergiat, ADHD, diabetes).

Katri Backman, lastentautien erikoislääkäri, LT
Raimo Voutilainen, lastentautiopin professori (emeritus)
Kliinisen lääketieteen yksikkö / lastentaudit
Terveystieteiden tiedekunta
Itä-Suomen yliopisto ja
KYS, Lasten ja nuorten klinikka


Lastenpsykiatria

Kirsti Kumpulainen ja Ilona Luoma: KuBiCO-projektissa tutkimme lapsen psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista kehitystä ja kehityksen häiriintymistä ja niihin vaikuttavia tekijöitä kuten äidin terveyskäyttäytymistä, psyykkisiä ongelmia ja vanhemmuuteen liittyvää stressiä. Eri tekijöiden merkitystä lapsen kehitykseen ja sen häiriintymiseen selvitetään sekä tutkimalla niiden välisiä yhteyksiä että elimistön toiminnan muutoksia selittävinä vaikutusmekanismeina yhteistyössä muiden KuBiCo-projektin tutkijoiden kanssa. Edellä mainittujen tekijöiden vaikutusta lapsen kehitykseen ja psyykkiseen hyvinvointiin tai sen häiriintymiseen pitkällä aikavälillä selvitetään myöhemmin rekisteritutkimuksena.

Kirsti Kumpulainen, professori (emeritus)
Ilona Luoma, ma. professori
Kliinisen lääketieteen yksikkö / lastenpsykiatria
Terveystieteiden tiedekunta
Itä-Suomen yliopisto ja
KYS, Lasten ja nuorten klinikka


Julkaisuja:

Tenhola S, Todorova B, Jääskeläinen J, Jänne OA, Raivio T, Voutilainen R: Serum glucocorticoids and adiponectin associate with insulin resistance in children born small for gestational age. Eur J Endocrinol 162:551-557, 2010.

Salonen M, Tenhola S, Laitinen T, Lyyra-Laitinen T, Romppanen J, Jääskeläinen J, Voutilainen R: Tracking serum lipid levels and association of cholesterol concentrations, blood pressure and cigarette smoking with carotid artery intima-media thickness in young adults born small for gestational age. Circ J 74:2419-2425, 2010.

Todorova B, Salonen M, Jääskeläinen J, Tapio A, Jääskeläinen T, Palvimo J, Turpeinen U, Hämäläinen E, Räsänen M, Tenhola S, Voutilainen R: Adrenocortical hormonal activity in 20-year-old subjects born small or appropriate for gestational age. Horm Res Paed 77:298-304, 2012.

Backman K, Piippo-Savolainen E, Ollikainen H, Koskela H, Korppi M: Irreversible airway obstruction in adulthood after bronchiolitis in infancy: evidence from a 30-year follow-up study. Respir Med 108:218-223, 2014.

Backman K, Piippo-Savolainen E, Ollikainen H, Koskela H, Korppi M: Increased asthma risk and impaired quality of life after bronchiolitis or pneumonia in infancy. Pediatr Pulmonol 49:318-325, 2014.

Seppä S, Voutilainen R, Tenhola S: Markers of insulin sensitivity in 12-year-old children born from preeclamptic pregnancies. J Pediatr 167:125-130, 2015.

Nordman H, Voutilainen R, Laitinen T, Antikainen L, Huopio H, Heinonen S, Jääskeläinen J: Growth and cardiovascular risk factors in prepubertal children born large or small for gestational age. Horm Res Paediatr 85:11-17, 2016. Nordman H, Voutilainen R, Antikainen L, Jääskeläinen J: Prepubertal children born large for gestational age have lower serum DHEAS concentrations than those with a lower birth weight. Pediatr Res 82:285-289, 2017.

Backman K, Ollikainen H, Piippo-Savolainen E, Nuolivirta K, Korppi M. Asthma and lung function in adulthood after a viral wheezing episode in early childhood. Clin Exp Allergy 48:138-146, 2018

Nordman H, Voutilainen R, Antikainen L, Jääskeläinen J: Plasma IL-1 receptor antagonist concentration has an inverse association with birth weight in prepubertal children. J Endocr Soc 2:232-239, 2018.

Nordman H, Voutilainen R, Laitinen T, Antikainen L, Jääskeläinen J: Birth size, body composition, and adrenal androgens as determinants of bone mineral density in mid-childhood. Pediatr Res 83:993-998, 2018.

Luoma I. Raskausajan psyykkinen hyvinvointi: lapsen mielenterveyden varhaiset juuret. Duodecim 2016. https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/101665/raskausajan_psyykkinen_2016.pdf?sequence=1