Tutkimuksen kulku


Yhteystiedot
kubico@uef.fi

Tutkimus ei aiheuta ylimääräisiä käyntejä sairaalassa eikä se muuta yleistä raskauden, synnytyksen tai varhaislapsuuden hoitokäytäntöjä. Tutkimuksessa käytetään erilaisia rekisteri- ja lomaketietoja. Tämän lisäksi tutkittavia pyydetään täyttämään sähköisiä kyselyjä, joilla selvitetään ravitsemusta, mielialaa ja ympäristöaltisteita (mm. asuinolot, melu jne.) raskauden alku- ja loppuvaiheessa. Raskaana olevia pyydetään myös keräämään kotoaan huonepölynäyte.

Tutkimukseen osallistuvilta otetaan myös synnytyksen yhteydessä veri- ja istukkanäyte ja vastasyntyneistä otetaan napaverinäyte napanuoran sulkemisen yhteydessä. Vastasyntynyttä ei pistetä näytteiden ottamisen vuoksi. Vastasyntyneiltä otetaan myös suun limakalvolta mikrobinäyte vanupuikolla. Lisäksi synnyttäjästä ja vastasyntyneestä otetaan pieni hiustupsu synnytyksen jälkeisenä päivänä (mikäli lupa).

Synnytyksen jälkeen seurantaa jatketaan noin 1-2 vuoden välein, ja myöhemmin harvemmin sähköisillä kyselylomakkeella, kunnes lapsi on täysi-ikäinen. Lisäksi äidin ja lapsen terveyteen liittyviä tietoja kerätään valtakunnallisista terveysrekistereistä (mm. synnytys-, hoitoilmoitus- ja lääkkeiden erityiskorvattavuusrekisteri).

Hiusnäytteenotto synnytyksen jälkeen