Luottamuksellisuus, tietojen käsittely ja säilyttäminen


Yhteystiedot
kubico@uef.fi

Tutkimukseen osallistuneista kerättyä tietoa ja tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Jokaiselle tutkittavalle on luotu yksilöllinen tunniste. Henkilökohtaiset tunnistetiedot poistetaan, kun tiedot siirretään tutkimustietokantaan. Mikäli tutkimustietoja ja eri lähteistä tulevia tietoja halutaan yhdistää, tämä voidaan toteuttaa järjestelmän toimittajan toimesta. Tunnisteen avulla tutkittavan henkilötunnus voidaan lisätä tutkimusaineistoon.

Hakulogiikka on koodattu tietokantakyselyyn ja on käytettävissä vain toimittajan laitteistolta ja oikeuksilla.

Tutkimuksen lopulliset tulokset raportoidaan siten, ettei yksittäisen tutkittavan tunnistaminen ole mahdollista.

Tutkimusta rahoittavat KYS:n synnytys- ja naistentautien klinikka, Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tutkimukselle haetaan jatkuvasti lisärahoitusta.

Rekisteriseloste