Opinnäytetyöt


Yhteystiedot
kubico@uef.fi

Johanna Yli-Öyrä: Maternal Thyroxin Therapy And Placental Xenobiotic And Steroid Metabolizing Activities In Vitro, 2016, Pro gradu

Hannariikka Haaparanta: Kuopio Birth Cohort study- A Descriptive Demographic Study of Maternal Disease and Chemical Exposure during Pregnancy and Their Association with Birthweight, 2016, Pro gradu

Kulmala, Ville. Istukan aromataasiaktiivisuus ja sitä inhiboivat yhdisteet. Itä-Suomen yliopisto, 2015 Terveystieteiden tiedekunta, Farmasian laitos, Pro gradu

Tolonen, Laura H. Tutkimuseettiset näkökohdat kliinisessä tutkimuksessa: kyselytutkimus raskaana oleville naisille KuBiCo-tutkimushankkeessa. Itä-Suomen yliopisto, 2014 Terveystieteiden tiedekunta, Hoitotieteen laitos, Pro gradu

Subina Upadhyaya: The impact of comorbid depression and anxiety on birth outcomes, 2016, Pro Gradu

Leena Koponen: Tutkimuseettisten periaatteiden toteutuminen syntymäkohorttitutkimuksessa (KuBiCo) :terveydenhoitajien haastattelu, 2018, Pro gradu

Jasmiina Mikkola: Raskaudenaikaisen glykyrritsiinin saannin yhteys ennenaikaiseen synnytykseen, 2020