KuBiCo - Kuopio Birth Cohort -tutkimus


Yhteystiedot
kubico@uef.fi

Kuopion syntymäkohorttitutkimuksessa selvitämme raskaudenajan altisteiden ja perimän vaikutuksia sekä syntyvän lapsen että äidin terveyteen noin 10 000 äiti-lapsi parissa. Tutkimukseen voivat osallistua kaikki raskaana olevat naiset, joiden oletettu synnytyspaikka on Kuopion yliopistollinen sairaala. Tutkimuksen toteuttavat KYS:n synnytys- ja lastentautien klinikka, Itä-Suomen yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tutkimuseettinen toimikunta on arvioinut tutkimussuunnitelman ja antanut siitä puoltavan lausunnon.

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää äidin raskauden aikaisen lääkkeiden käytön, ravitsemuksen sekä erilaisten elämäntapa- ja ympäristötekijöiden vaikutuksia syntyvän lapsen ja äidin raskaudenaikaiseen ja synnytyksen jälkeiseen ja myöhäisempään terveydentilaan. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on selvinnyt monia raskauteen ja synnytykseen liittyviä tekijöitä, joilla on merkitystä raskausajan komplikaatioiden kehittymisessä, mutta myös vaikutuksia syntyvän lapsen riskiin sairastua eri sairauksiin myöhemmin elämänsä aikana. Toisaalta tiedetään, että raskaudenaika ennustaa myös äidin myöhäisempiä terveystapahtumia. Lopullinen tutkimusaineisto koostuu n. 10 000 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella synnyttävästä naisesta ja lapsesta ja heidän seurantatiedoistaan. Tutkimuksen aikana osa biologisten näytteiden keruusta (mm. alkuraskauden näytteet, synnytyksen yhteydessä otetut näytteet) tauotetaan, mutta sähköiset kyselykaavaketiedot kerätään kaikista osallistujista.

Tutkimuksesta vastaavat henkilöt:

Backman Katri, Lastentautien erikoislääkäri, LT, KYS, Lastentaudit, Lasten ja nuorten klinikka

Keski-Nisula Leea, Professori, KYS ja Itä-Suomen Yliopisto, Naistentaudit

Kumpulainen Kirsti, Professori, emeritus, Itä-Suomen Yliopisto, Lastenpsykiatria

Kokki Hannu, Professori, Itä-Suomen yliopisto, Anestesiologia ja tehohoito

Lehto Soili, Dosentti, Psykiatria, Itä-Suomen yliopisto ja Helsingin yliopisto

Lampi Jussi, tutkija, THL, Ympäristöterveyden osasto, Ympäristöepidemiologian yksikkö

Luoma Ilona, ma. professori, Itä-Suomen yliopisto ja KYS, Lastenpsykiatria

Pasanen Markku, Professori, emeritus, Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos

Pekkanen Juha, Professori, THL ja Helsingin yliopisto

Rysä Jaana, apulaisprofessori, Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos

Voutilainen Raimo, Professori, emeritus, KYS, Lastentautien klinikka

Voutilainen Sari, Dosentti, Itä-Suomen yliopisto, Ravitsemustieteen laitos

Vähäkangas Kirsi, Professori, Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos